Menu Close

Korupcijos prevencija

Apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonių planas

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
Vilniaus lopšelis-darželis „Spragtukas“, Žirmūnų g. 108, LT-09123, Vilnius
arba el.p. prevencija@vilniausspragtukas.lt

žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Vilniaus lopšelyje-darželyje „Spragtukas“
tel. Nr. (8 5) 277 29 17

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė: Parsisiųsti PDF formatu

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma:  Parsisiųsti PDF formatu

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Pranešk apie korupciją

Skip to content